نوشته‌ها

فرآیند پیاده سازی erp در سازمان

فرایند پیاده سازی ERP

همانند هر پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هاي ERP نيز باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي براي شركت ها و سازمان هاي استفاده كننده خواهد شد. براي نمونه مي توان شركت هرشي را نام برد كه در اثر اجراي نادرست پروژه 112 ميليون دلاري ERP در سال 1999،…
برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های ERP

ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازمان را توسط يك سيستم بهم پيوسته به سرعت، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.
سیر تکامل سیستم های erp

فرآيند شكل گيری سيستم های ERP

همانگونه كه مي دانيم واژه عمليات براي توصيف همه فعاليت هايي كه در رابطه مستقيم با توليد كالا و خدمات انجام مي شود، بكار مي رود و مديريت عمليات نيز فرايند توليد كالا و خدمات را مديريت كرده و ارزش ايجاد شده را به مشتريان منتقل مي كند. بطوركلي فرايندهاي اصلي موجود در يك سازمان را مي توان به پنج گروه اصلي تقسيم بندي كرد كه عبارتند از :