اگر احتیاج به کتابی در زمینه های مختلف مهندسی صنایع و یا مدیریت دارید که در کتابخانه سایت صنایع فایل وجود ندارد از طریق فرم زیر می توانید برای ما در خواست ارسال کنید تا در کمتر ۴۸ ساعت کتاب روی سایت قرار گیرد.

فرم درخواست کتاب

در خواست کتاب

پرطرفدار ترین کتاب ها

لیست تمام کتاب های کتابخانه صنایع فایل