بازار کار مهندسی صنایع – مسیرهای شغلی مهندسی صنایع – استخدام مهندسی صنایع

حوزه های و زمینه هایی که یک مهندس صنایع می تواند در آن مشغول به کار شود. در اینجا بازار کار مهندسی صنایع و زمینه ها و حوزه هایی که یک مهندس صنایع می تواند فعالیت کند بررسی شده است.

بازارکار مهندسی صنایع -کارشناس برنامه ریزی تولید شویم

زمان تقریبی مطالعه : ۷ دقیقه

اگر نگاهی دقیق به بازار کار مهندسی صنایع بیاندازیم متوجه می شویم که یک فارغ التحصیل این رشته می تواند در زمینه های مختلفی و تحت عناوین شغلی متفاوت مانند کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه، کارشناس برنامه ریزی تولید، کارشناس حمل و نقل، کارشناس نگهداری و تعمیرات(نت)، کارشناس کنترل کیفیت یا تضمین کیفیت و … در صنایع تولیدی و یا خدماتی مختلف فعالیت کند.

اما همان طور که می دانیم استخدام مهندس صنایع در هر یک از این زمینه های شغلی نیازمند دانش و مهارت هایی است که برای ایفای نقش در هر یک از این مشاغل ضروری است. این دانش و مهارت ها می تواند توانایی کار با یک نرم افزار یا توانایی تحلیل یک مسئله توسط یک راه حل و یا توانایی ها و مهارت های فردی باشد.

ادامه مطلب …