واتسون و اشنايدر سيستم هاي ERP را بسته هاي نرم افزاري منسجم و قابل انطباق با نيازهاي سازمان ها دانسته اند كه قادر است نيازهاي يك سازمان را در حوزه هاي مختلف مالي، منابع انساني، توليد، فروش، بازاريابي و… برآورده سازد.

فرآیند پیاده سازی erp در سازمان

فرایند پیاده سازی ERP

همانند هر پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هاي ERP نيز باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي براي شركت ها و سازمان هاي استفاده كننده خواهد شد. براي نمونه مي توان شركت هرشي را نام برد كه در اثر اجراي نادرست پروژه 112 ميليون دلاري ERP در سال 1999،…
برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های ERP

ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازمان را توسط يك سيستم بهم پيوسته به سرعت، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.