در حال تکمیل…

مدیریت ارتباط با مشتریانصنایع فایل

مدیریت ارتباط با مشتری یا مدیریت معاشرت با مشتریان چیست؟

در روندهاي کسب و کاري جديد، به دست آوردن رضايت مشتريان جايگاهي مهم و حياتي در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مديران ارشد به خوبي مي‌دانند موفقيت آن ها در راه رسيدن به اهداف کلان سازمان‌، در گرو جلب رضايت مشتريان است. از سوي ديگر نم…
فرآیند پیاده سازی erp در سازمان

فرایند پیاده سازی ERP

همانند هر پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هاي ERP نيز باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي براي شركت ها و سازمان هاي استفاده كننده خواهد شد. براي نمونه مي توان شركت هرشي را نام برد كه در اثر اجراي نادرست پروژه 112 ميليون دلاري ERP در سال 1999،…
برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های ERP

ERP يك راه حل مبتني بر فناوري اطلاعات است كه منابع سازمان را توسط يك سيستم بهم پيوسته به سرعت، دقت و كيفيت بالا در كنترل مديران سطوح مختلف سازمان قرار مي دهد تا بطور مناسب فرآيند برنامه ريزي و عمليات سازمان را مديريت نمايند.
Customer relashenship managment

مروری بر مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

پياده سازي و بكارگيري CRM در رابطه با مديريت ارتباط با مشتري، به این دلیل نكته بسيار حائز اهميتی است كه CRM، يك راهبرد تجاري سازمان است و نه محصول يا خدمات قابل ارائه توسط يك سازمان؛ به عبارتي ديگر، CRM خود به عنوان يك فناوري اطلاعاتي مطرح ن…
سیر تکامل سیستم های erp

فرآيند شكل گيری سيستم های ERP

همانگونه كه مي دانيم واژه عمليات براي توصيف همه فعاليت هايي كه در رابطه مستقيم با توليد كالا و خدمات انجام مي شود، بكار مي رود و مديريت عمليات نيز فرايند توليد كالا و خدمات را مديريت كرده و ارزش ايجاد شده را به مشتريان منتقل مي كند. بطوركلي فرايندهاي اصلي موجود در يك سازمان را مي توان به پنج گروه اصلي تقسيم بندي كرد كه عبارتند از :

ارگونومی در محیط کار

تعریف ارگونومی ارگونومی در لغت واژه ارگونومي، تلفيقي از دو واژه ارگو (به معني کار) و نوموس (به معناي قاعده یا قانون) است. و در لغت به معناي قانون  طبيعي كار است. اين  واژه،  نخستين بار در سال 1857 ميلادي توسط فردي به نام ووجيچ جاسترزبوسکي در يک  …
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندار ایزو 9001 ویرایش 2015 بخش سوم

8- عملیات 1-8 طرح ریزی و کنترل عملیات سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند 4-4) جهت برآورده سازي الزامات فراهم نمودن محصولات و خدمات و اجرا نمودن اقدامات تعیین شده در بند 6 را از طریق موارد ذیل طرح ریزي ، اجرا و کنترل نماید:…
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015 بخش دوم

6- طرح ریزی 1-6-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها 1-1-6- در هنگام طرحریزي سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره شده در بند 4-1 و الزامات اشاره شده در بند 4-2 را در نظر بگیرد و ریسکها و فرصتهایی که باید به آنها پرداخته شود را به منظور رسی…
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015

این پنجمین ویرایش این استاندارد می باشد که ویرایش چهارم (ISO 9001:2008) را منسوخ کرده و جایگزین آن می شود. این ویرایش جدید با استفاده از توالی جدید بندها، استفاده از اصول مدیریت کیفیت بازنگري شده و مفاهیمی جدید، به صورت فنی بازنگري شده است. همچنین این ویرایش، اصلاحیه فنی ISO9001:2008/Cor.1:2009 را منسوخ و جایگزین آن میشود. پذیرش یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس این استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:توانایی ارائه مستمرمحصولات و خدماتی که الزامات مشتری، قانونی و مقرراتی را برآورده می سازند؛ تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط بااهداف و بافت سازمان؛ توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده ی سیستم مدیریت کیفیت؛