مباحث کاربردی صنایع

فرآیند پیاده سازی erp در سازمان

فرایند پیاده سازی ERP

همانند هر پروژه ديگري اجرا و پياده سازي پروژه هاي ERP نيز باعث به وجود آمدن مشكلات عديده اي براي شركت ها...
0
برنامه ریزی منابع سازمان

سیستم های ERP

معرفي سيستم هاي ERP سيستم هاي ERP بسته هاي نرم افزاري جامعي هستند كه به صورت راه حل هاي ارائه شده اي...
0
Customer relashenship managment

مروری بر مدیریت ارتباط با مشتریان CRM

پياده سازي و بكارگيري CRM در رابطه با مديريت ارتباط با مشتري، به این دلیل نكته بسيار حائز اهميتی است كه CRM،...
0
سیر تکامل سیستم های erp

فرآيند شكل گيری سيستم های ERP

با توجه به روند رو به گسترش جهاني شدن و افزايش رقابت در بازارهاي جهاني، شركت ها در سال هاي آينده ناگزير...
0

ارگونومی در محیط کار

تعریف ارگونومی ارگونومی در لغت واژه ارگونومي، تلفيقي از دو واژه ارگو (به معني کار) و نوموس (به معناي قاعده یا قانون)...
0
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندار ایزو 9001 ویرایش 2015 بخش سوم

8- عملیات 1-8 طرح ریزی و کنترل عملیات سازمان باید فرایندهای مورد نیاز(رجوع نمایید به بند 4-4) جهت برآورده سازي الزامات فراهم...
0
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو9001 ویرایش 2015 بخش دوم

6- طرح ریزی 1-6-اقدامات مرتبط با ریسک ها و فرصتها 1-1-6- در هنگام طرحریزي سیستم مدیریت کیفیت ، سازمان باید مسائل اشاره...
0
متن استاندار ISO9001 2015

متن استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015

پیش گفتار سازمان بین المللی استاندارد (ISO) فدراسیون جهانی نهادهاي ملی استاندارد کشورهاي مختلف ( سازمانهاي عضو ایزو) می باشد. کار تهیه...
2