برچسب: برنامه ریزی تولید

انواع سیستم های تولیدی

تولید به عنوان یک سیستم   سیستم تلفیقی هدفمند از کارکنان و مدیران، تسهیلات، اطلاعات و روش ها برای انجام عملیات در محیط است.(کاظمی،۱۳۸۰/ص۱۲پاورقی) نظام تولید، ورودی ها شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، ماشین آلات، ساختمان، فناوری، پول و دیگر منابع را دریافت می کند...