دسته: برنامه ریزی تولید

برنامه‌ریزی تولید (به انگلیسی: Production Planning) فرایند برنامه‌ریزی برای تولید یا ساخت مصحولات یک شرکت یا یک صنعت است.

برنامه ریزی تولید یکی از درس‌های رشتهٔ دانشگاهی مهندسی صنایع است. این درس معمولاً بصورت ۳ واحدی ارایه می‌شود و هدف آن مدل سازی و ارایهٔ برنامهٔ تولیدی برای یک کارخانه بر اساس محدویتهای تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … است.

در این درس به چگونگی برنامه‌ریزی تولید بر روی دستگاه‌های تولید به صورت موازی و سری و مباحث Jobshop ,Flowshop نیز پرداخته می شودو در هر یک از موارد فوق تا حدی روش‌های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می‌شوند.

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است.

انواع سیستم های تولیدی

تولید به عنوان یک سیستم   سیستم تلفیقی هدفمند از کارکنان و مدیران، تسهیلات، اطلاعات و روش ها برای انجام عملیات در محیط است.(کاظمی،۱۳۸۰/ص۱۲پاورقی) نظام تولید، ورودی ها شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، ماشین آلات، ساختمان، فناوری، پول و دیگر منابع را دریافت می کند...