تماس با ما

هدف اصلی از راه اندازی سایت صنایع فایل ایجاد آموزش هایی قابل استفاده و کاربرد در دنیای واقعی و متناسب با نیاز روز برای مهندسان و دانشجویان رشته مهندسی صنایع می باشد.

شما از طریق این صفحه می توانید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با در میان بگذارید.

صنایع فایل | آموزش های کاربردی برای مهندسان صنایع