در این بخش از سایت به اخبار مهندسی صنایع در ایران پرداخته ایم. این اخبار شامل کنفرانس های مرتبط بامهندسی صنایع در طول سال برگزار می گردد و نیز نمایشگاه ها و نشریه های مرتبط با این رشته است که به بررسی آن ها می پردازیم.

چیزی یافت نشد.

متاسفیم، مطلبی متناسب با جستجوی شما یافت نشد.