بهبود مستمر

کیفیت چیست ؟‌ رسیدن و عبور از انتظارات بیان شده و نشده توسط مشتری .   تعریف کیفیت برای مشتریان داخلی و خارجی به وسیله مدل کانو ۱- استاندارد ها و مقررات را بدانید و به مشتری ارائه بدهید. Basic  (آنچه مشتری می خواهد  و...

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید

طراحی و برنامه ریزی منابع و امکانات ساخت و تولید (MRPII) را می توان بعنوان روشی برای طراحی و برنامه ریزی مدیریتی، اجرا و کنترل فعالیت تولیدی تعریف کرد. MRPII توسط شرکتهای تولید کننده ابداع و اختراع شد اما در اکثر صنایع غیر تولیدی نظیر صنایع خدماتی و توزیع کننده نیز عمومیت یافته است.

انواع سیستم های تولیدی

تولید به عنوان یک سیستم   سیستم تلفیقی هدفمند از کارکنان و مدیران، تسهیلات، اطلاعات و روش ها برای انجام عملیات در محیط است.(کاظمی،۱۳۸۰/ص۱۲پاورقی) نظام تولید، ورودی ها شامل مواد اولیه، نیروی انسانی، ماشین آلات، ساختمان، فناوری، پول و دیگر منابع را دریافت می کند...